HERE IS THE TRANSLATION.

Information for Grenfell Tower residents and the local community


af Soomaali | Somali


(Community)

KCTMO – Hadalka Labba Afka ah iyo Miisaanka Kala Duwan ee FOI

Warbixin guud (General Information)

General support and information (Bi Lingual with English)

Caafimaadka (Health)

Wax ka qabshada welwelka dhacdooyinka weyn ee soo socda
(NHS – Coping with stress following a major incident – Somali)

Talo ka socota NHS ta mandaqadda
(Grenfell Tower advice from your local NHS)

Macluumaad (Legal Guidance)

Nasteexooyin loogu talogalay dhawrista caddaynta ama daliilka iyo macluumaadka
(Tips for recording and preserving evidence and information)

MACLUUMAAD LOOGU TALOGALO QOYSASKA LAGA DHINTAY DABKA GRENFELL TOWER
(INQUEST – Information for families bereaved by the Grenfell Tower fire.)