HERE IS THE TRANSLATION.

Information for Grenfell Tower residents and the local community


Język polski | Polish


Społeczność (Community)

Administrator lokali dla Kensington i Chelsea (KCTMO) – rozbieżne komunikaty i podwójne standardy ws. dostępu do informacji

Zdrowie (Health)

Informacje na temat depresji i zespołu stresu pourazowego
(Guidance from the Royal College of Psychiatrists)

Informacje prawne (Legal Guidance)

Wskazówki dotyczące zabezpieczania i rejestracji dowodów i informacji
(Tips for recording and preserving evidence and information)

Informacja na temat Twoich praw i nadchodzącego dochodzenia
(INQUEST – “Information for families bereaved by the Grenfell Tower fire.”)