HERE IS THE TRANSLATION.

Information for Grenfell Tower residents and the local community


Wikang Tagalog | Filipino


Komunidad (Community)

KCTMO – Dobleng Usapan at Dobleng Pamantayan

Kalusugan (Health)

Pagkontrol sa stress pagkatapos ng isang malubhang insidente
(NHS – Coping with stress following a major incident)

Legal na Impormasyon (Legal Guidance)

Mga tip para sa pangangalaga ng ebidensya at impormasyon
(Tips for recording and preserving evidence and information)

IMPORMASYON PARA SA MGA PAMILYANG NAWALAN NG MAHAL SA BUHAY DAHIL SA PAGKASUNOG NG GRENFELL TOWER
(INQUEST – “Information for families bereaved by the Grenfell Tower fire.”)