HERE IS THE TRANSLATION.

Information for Grenfell Tower residents and the local community


Język polski | Polish


Zdrowie (Health)

Informacje na temat depresji i zespołu stresu pourazowego
(Guidance from the Royal College of Psychiatrists)

Informacje prawne (Legal Guidance)

Wskazówki dotyczące zabezpieczania i rejestracji dowodów i informacji
(Tips for recording and preserving evidence and information)

Informacja na temat Twoich praw i nadchodzącego dochodzenia
(INQUEST – “Information for families bereaved by the Grenfell Tower fire.”)